ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. VOORWAARDEN. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, dit zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil van deze voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 2. AUTEURSRECHT. Een huwelijksreportage of fotosessie bij AMBIFOTO / Albert GILLIS wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf. Na volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf 3 maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
 3. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beelden (foto’s en /of video’s) gemaakt door AMBIFOTO / Albert GILLIS kunnen te allen tijden gepubliceerd worden op de website, blog en facebookpagina van AMBIGU. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratief materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan schriftelijk of per mail op de hoogte te brengen.
 4. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beelden (foto’s en /of video’s) gemaakt door AMBIFOTO / Albert GILLIS mogen door de klant gedeeld worden op sociale media. Hij zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: Foto’s: Albert Gillis / AMBIFOTO.
 5. BEWAREN BEELDEN. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden, worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtssituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
 6. PRIJZEN. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. Wanneer de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal hij/zij dit doorrekenen aan de opdrachtgever. Grafisch werk gemaakt door AMBIFOTO / Albert GILLIS kan enkel via de fotograaf zelf gedrukt worden behoudens anders overeen gekomen is.
 7. KADOBONNEN. Een kadobon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Wanneer op de kadobon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen. Terugbetalingen, geheel of gedeeltelijk worden niet gedaan.

FOTOSESSIES

 1. ANNULATIE. Een fotosessie kan geannuleerd worden tot de dag voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annuleren van de fotosessie op de dag van de sessie zelf of wanneer de klant zonder enige verwittiging afwezig blijft, zullen annulatiekosten van 35 EUR aangerekend worden.
 2. BETALING. De foto’s worden pas bewerkt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.
 3. AANTAL FOTO’S. Het geleverde aantal foto’s varieert al naar gelang de duur van de sessie en kan verschillen van fotosessie tot fotosessie. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt. Zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

HUWELIJKSFOTOGRAFIE

 1. BOEKING, BETALING, ANNULATIE. De boeking van een huwelijksreportage bij AMBIFOTO / Albert GILLIS is pas definitief na het betalen van een voorschot van €295,00 (excl BTW). Dit voorschot dient indien nodig als annulatiekost. Wanneer een huwelijksreportage geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking. Het saldo wordt de ochtend van de dag van de reportage betaald.
 2. OVERMACHT. Bij afwezigheid door overmacht of ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald.
 3. AANTAL FOTO’S. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.